Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o možnosti využít finanční příspěvek na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, rukodělnou a obdobně zaměřenou aktivitu. Podmínkou je trvání akce (tábora) v délce minimálně 4 po sobě následujících dní v průběhu letních prázdnin, věk dítěte do 18 let a trvalé bydliště na území městské části Praha 5.

Bližší informace na stránkách MČ Praha 5 nebo na stránkách www.aktivnimesto.cz.