Projekty

Šablony OP JAK

Název projektu: Šablony I OP JAK pro MŠ Hlubočepy
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007615
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2025
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 533 798,00 Kč

Plán národní obnovy

 

Výzva 54:

Název projektu: MŠ Hlubočepská – Multikulturní šablony II
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001697
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 728 645 Kč

Zahraniční stáž Hamburk – prezentace, duben 2022

 

Zahraniční stáž SR – prezentace, květen 2022

Šablony II:

Název projektu: Šablony II pro MŠ Hlubočepy
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011979
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 434 040,00 Kč

 

Šablony III:

Název projektu: Šablony III pro MŠ Hlubočepy
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021537
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Délka realizace: 22 měsíců
Výše podpory: 313 411,00 Kč

 

 

Hlubočepský tvořínek – 3D vyrábění

Hlubočepský tvořínek – knoflíky

Hlubočepský tvořínek – přírodniny

Hlubočepský tvořínek – korálky

Hlubočepský tvořínek – barevný papír

Hlubočepský tvořínek – plasty

Hlubočepský tvořínek – karton

Hlubočepský tvořínek – keramická hlína

Závěrečná zpráva o využití dotace