Videoprezentace naší mateřské školy ZDE.

 

Zápis pro držitele víza za účelem dočasné ochrany proběhne 13. 6. 2022 v čase 13:00 – 15:00, místo bude upřesněno, sledujte webové stránky

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: V letošním roce jsme pojali den otevřených dveří trochu jinak. Ve čtvrtek 14. 4. 2022 od 15:05 bude třída Broučků připravena pro vás a vaše děti. Přijďte si k nám pohrát. Bližší informace naleznete ZDE.

 

Zápis do mateřské školy Hlubočepy na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

Od 1. 4. 2022 bude spuštěna aplikace „Zápisy do MŠ“https://zapisdoms-praha5.praha.eu, kde můžete začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 (dále jen Žádost).

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat: 

1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání v kanceláři ředitelky MŠ Hlubočepy dne 2. 5. 2022 v čase od 8,00 – 12,00 a 15,00 – 17,00 hodin.  Konkrétní čas předání Žádosti si předem rezervujte v aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

S vyplněnou Žádostí o přijetí dále přineste:

  • potvrzení od lékaře (bude součástí Žádosti o přijetí),
  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz zdravotního pojištění dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz, (Upozornění: Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.)

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: pondělí 9. května 2022 od 9,00 – 11,00 v MŠ po předchozí emailové domluvě.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce u vstupu do areálu mateřské školy nejpozději do 1. června 2022. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Po oznámení přijatých dětí budou zákonní zástupci telefonicky nebo emailem vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do MŠ.

V průběhu druhé poloviny května budete prostřednictvím emailu na vámi uvedenou adresu v Žádosti vyzváni k převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do naší MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2022-2023

 

Organizační schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne 9. 6. v 16:00.

 

V případě znovuzavedení mimořádných opatření bude zápis probíhat podle aktuálně platných nařízení. Předpokládané možné způsoby podání Žádosti v tomto případě:

–  Osobně – Termín pro osobní odevzdávání řádně vyplněných a podepsaných Žádostí: 2. 5. 2022 v časech 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00. Termín je třeba dopředu zarezervovat. 

–  Datová schránka školy 65kkxq8 – poslední odeslání 2. 5. 2022

–  E-mail s uznávaným elektronickým podpisem – e-mail musí být opatřen uznaným elektronickým podpisem, nestačí digitální podpis.
Poslední možnost odeslání 2. 5. 2022, žádost musí být odeslána z emailové schránky zákonného zástupce dítěte.

–  Pošta – rozhodující je podací razítko pošty, poslední možnost odeslání je 2. 5. 2022