Videoprezentace naší mateřské školy ZDE.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením spojeným s nouzovým stavem bude probíhat zápis na školní rok 2021/2022 elektronicky.

Naše komunitní mateřská škola téměř vesnického charakteru se nachází v krásné a klidné lokalitě Prahy 5, na dosah přírody. Právě blízkost přírody určila zaměření naší mateřské školy environmentálním směrem. Bližší informace o naší MŠ naleznete v záložce O nás v hlavním menu.

Protože nám současná situace nedovoluje realizovat klasický den otevřených dveří, připravujeme alespoň online setkání s vedením školy. Setkání je naplánováno na 8. 4. 2021 na 10:00 a na 14:00 hodin. Bližší informace k tomuto setkání budou uveřejněny zde.

Ode dne 1. 4. 2021 bude spuštěna aplikace „Zápisy do MŠ“    https://zapisdoms-praha5.praha.eu, jejímž prostřednictvím můžete vyplňovat Žádosti o přijetí do MŠ pro školní rok 2021/2022 (dále jen Žádost).

Možné způsoby podání žádosti:

–  Datová schránka školy 65kkxq8 – poslední odeslání 3. 5. 2021

–  E-mail s uznávaným elektronickým podpisem – e-mail musí být opatřen uznaným elektronickým podpisem, nestačí digitální podpis.
Poslední možnost odeslání 3. 5. 2021, žádost musí být odeslána z emailové schránky zákonného zástupce dítěte.

–  Pošta – rozhodující je podací razítko pošty, poslední možnost odeslání je 3. 5. 2021 

–  Osobně – před návštěvou v MŠ si zaregistrujte termín v aplikaci Zápis do mateřských škol
Termín pro osobní odevzdávání řádně vyplněných a podepsaných Žádostí: 3. 5. 2021 v časech 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00.  Před návštěvou MŠ si rezervujte termín pomocí rezervačního systému.

Doručená Žádost bude obsahovat: 

  1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  2. doložení řádného očkování dítěte potvrzením od dětského lékaře,
  3. kopii rodného listu dítěte,
  4. při osobním podání průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte,
  5. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz, (Upozornění: Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.)

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat MČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy.  

ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, nabízí pomoc s podáním Žádosti na níže uvedeném kontaktním místě. Je nutné si předem domluvit schůzku!
ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: pondělí 10. května 2021 od 9,00 – 11,00 v MŠ po předchozí emailové domluvě.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce u vstupu do areálu mateřské školy nejpozději do 2. června 2021. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Po oznámení přijatých dětí budou zákonní zástupci telefonicky nebo emailem vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Kritéria pro přijímání dětí 2021-22

Za příznivé epidemiologické situace plánujeme organizační schůzku s rodiči nově přijatých dětí v pondělí 14. 6. 2021 od 16:30. V případě změny budete informováni prostřednictvím webových stránek MŠ.