Broučci

Třída pro naše nejmladší děti, převážně ve věku 3-4 let.

Třídní učitelky:
Lada Freislebenová, zástupkyně ředitelky
Alice Řehořová