Broučci

V této třídě (3-4 leté děti) se na Vás těší:

Petra Hejlová, učitelka
Alena Valachová, zástupkyně ředitelky
Michaela Tomášková, školní asistentka

Březen a duben u Broučků

 

V měsíci březnu a dubnu byla naše MŠ z nařízení vlády uzavřena. Dětem jsme zasílaly emailem pracovní a grafomotorické listy s různými úkoly. V měsíci březnu převážně zaměřené na uvolnění ruky (stříhání, svislé čáry, oblouk). Na konci měsíce byla připravena na plotě MŠ hra s úkoly, které si děti mohly při vycházce s rodiči zkusit splnit.

Na Den Země jsme připravili pro děti úkoly a výstavku na plotě, společně s předškolními dětmi, které už do školky nastoupily.

Hodnocení měsíce ledna

V prvním měsíci v roce jsme si užívali ve školce konečně opravdovou zimu se vším všudy. Mohli jsme bobovat a jezdit na lopatách. Na školní zahradě je jen malý svah, ale nám to stačilo. Podnikli jsme i delší vycházky do Prokopského údolí, kde jsme si prohlédli zblízka kozy a ovce. Cesta byla pro některé z nás náročná, ale zvládli jsme to nakonec všichni.
Ve školce jsme si povídali o ptáčcích, už víme, kteří ptáčci zůstávají přes zimu, jak se o ně můžeme postarat a pomoci přečkat zimu a mráz. Známe i říkadlo a prstové cvičení „Dva vrabčáci“. Vyrobili jsme ptáčkům závěsné krmení, které jsme naplnili do formiček, opatřili provázkem a odnesli zavěsit na stromy do parku ke středisku a na velkou zahradu. Také jsme se dozvěděli, kde žijí, čím se živí a jak vypadají lesní zvířátka.

 

 

Hodnocení za měsíc prosinec

 

Celý měsíc jsme prožívali v duchu Adventu a trpělivě čekali na Ježíška.
Už od prvního dne jsme objevili ve třídě zavěšený adventní kalendář s psaníčky. Každý den, který jsme byli ve školce jsme hledali správné číslo a plnili úkoly.
Nejprve nás navštívil ve školce Mikuláš s čertem, měli jsme mikulášskou zábavu, diskotéku v maskách a nadílku. Program agentury Fast Agency se dětem jako vždy líbil.
Během prosince jsme měli spoustu práce – malovali jsme čerty, učili se básničky a hry, povídali si o Adventu, lidových tradicích.
Naučili jsme se jednoduché koledy, společně jsme si vyzdobili třídu a ozdobili stromeček ve třídě.
A Ježíšek opravdu přišel! Také jsme vytvořili vánoční přáníčka Andělíčky a upekli máslové sušenky pro rodiče.

 

Hodnocení za měsíc listopad.

Ve třídě Broučků jsme si celý měsíc povídali o podzimu, pozorovali jsme stromy, měnící se barvy v přírodě. Naučili jsme se básničky, říkadla a písničky Vítr, Ježek, Cupy, dupy atd.

Také jsme se dozvěděli jaké plody se sklízí na podzim na zahrádce, básnička Jablíčko s grafomotorickými cviky se dětem moc líbila.
Naučili jsme se poznávat některé barvy.
Do MŠ přijela lektorka ze sdružené Koniklec, která měla připravený program o tom, jak se zvířátka v přírodě chystají na zimu.

 

Hodnocení za měsíc říjen.

Měsíc říjen nezačal příliš šťastně, stejně jako na jaře nás dostihla mimořádná opatření…Přesto, že mateřské školy zůstaly otevřené, chodilo málo dětí. Podzimní témata v naší třídě Broučků jsme si užili. Začátkem měsíce přijel do MŠ program Polybus – řemesla. Děti se tak hravou formou seznámily s tím, co dělá malíř, zahradník, obkladač. Vše jsme si mohli vyzkoušet a odnášeli jsme si domů zasazený Rýmovník v ozdobeném květináčku a obrázek. Starší děti zvládly samy složit i papírovou čepici.
V dalších dnech jsme si povídali o podzimní přírodě kolem nás, vyšli jsme poprvé z MŠ na vycházku na Žvahov. Pozorovali jsme barvy v podzimní přírodě, listí, stromy. Naučili jsme se básničky  Jablíčko, Vítr…
Také jsme měli projektové dny ke Dni stromů. Děti se dozvěděly jaké stromy známe, jaký mají význam pro člověka, jak rostou. Společně jsme zasadili ve školce jabloňku a naučili jsme se písničku Stromy.

 

Hodnocení měsíce září

V naší třídě Broučci jsme přivítaly všechny děti, které nastoupily do naší školky nově, poprvé. První dny jsme se společně s rodiči snažili usnadnit dětem odloučení, pomohli jsme jim pomalu si zvykat na nové prostředí, kamarády a hračky. První dny se občas ozýval z naší třídy pláč, ale vše jsme zvládly dobře. Děti si postupně všechny zvykly, moc pomohlo i to, že po domluvě s rodiči jsme mohly být první dva týdny ve třídě obě učitelky současně. Všechny děti chodily domů nejprve po obědě. Některé děti začaly postupně ve školce i odpočívat. Klidný start = pocit bezpečí. Pro mnohé děti je lepší si na režim ve školce zvykat pomaleji, celodenní pobyt je pro ně nepřiměřená zátež.

I za krátkou dobu jsme se naučily několik říkadel, krátkých básniček a písniček. Děti se navzájem poznávají, uči se jména kamarádů, učí se sebeobsluze při oblékání, obouvání, stolování atd. Máme z dětí velikou radost, a vypadá to, že budeme „prima parta“.

Učitelky z první třídy, Alena a Petra