Provoz mateřské školy

MŠ Hlubočepy je v provozu v pracovní dny v čase 6.30 hod – 17.00 hod.

Ranní příchody dětí do do MŠ:
6:30 – 8.15
V 8:30 se škola zamyká a je nutné, aby rodiče do této doby budovu MŠ opustili. Pozdější příchody je nutno domluvit předem s učitelkami z dané třídy.

Po obědě si rodiče děti vyzvedávají v době:
12.00 – 12.30
– Broučci a Veverky (1. a 2.třída)
12.30 – 13.00 – Sovičky (3.třída)

Odpolední vyzvedávání dětí: 
15:00 – 17:00

Omlouvání dětí:

Omlouvání dětí probíhá přes aplikaci LYFLE nejpozději do 8:00 ráno daného dne. Na pozdější omluvy nebude brát zřetel – dítě bude počítáno jako přítomné. Ve výjimečných případech je možné omlouvat děti formou SMS na telefonní čísla jednotlivých tříd – nejpozději do 8:00 daného dne.

Důležité informace týkající se provozu školy budou rodičům sdělovány přes aplikaci LYFLE, případně mailem.

Školní řád a školní vzdělávací program jsou umístěny v šatnách dětí.

Platby

Školné

Pro školní rok 2020/2021 je stanoveno „školné“ ve výši 825,- Kč měsíčně – nutno zaplatit vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce bankovním převodem na číslo účtu: 131577379/0800 + variabilní symbol dítěte. Stanovení výše úplaty ZDE.
Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Stravné

Výše stravného je 840,- Kč měsíčně, děti s odkladem školní docházky 900,- Kč měsíčně.
Doporučujeme rodičům zařídit si trvalý příkaz k úhradě (lze sloučit obě platby), vyúčtování stravného se provádí 1x za pololetí. Výjimečně lze platit i v hotovosti.

Variabilní symbol pro platbu obdrží rodiče při zahájení docházky do MŠ.

Vedoucí školní jídelny je pro rodiče přítomna v MŠ:
V úterý v čase 14.00 -17.00, ve čtvrtek v čase 8.00 – 16.00 hod.
Vedoucí ŠJ: Lenka Blažková, tel. 737485028
Kuchyň: 603 999 834

Příspěvek na akce pro děti (SRPŠ)

Výše a způsob výběru peněz jsou vždy projednány na třídní schůzce v září. Pro školní rok 2020/2021 byla schválena částka 1.500,- Kč/dítě, úhrada proběhne formou daru na základě darovací smlouvy – bližší informace u vedení školy.