Sovičky

V této třídě (5-7 leté děti) se na Vás těší:

Lenka Bohuslavová, ředitelka MŠ
Barbora Šťastná, učitelka
Andrea Boháčová
Barbora Růžičková, asistentka pedagoga

Leden u Soviček:

Celý lednem nás provázelo téma Poznáváme čas. Úvodní motivací byla pohádka O dvanácti měsíčkách, pomocí které jsme dětem přiblížili téma střídání ročních období a měsíců. Pohádku jsme si četli, zdramatizovali i převyprávěli. Děti se naučily písničky Jaro, léto, podzim, zima a Rok má dvanáct kamarádů. Upevnili jsme také povědomí o tom, co děláme v různou denní dobu pomocí skládání dějových obrázků dle časové osy a prostřednictvím pohybových her a pantomimy.

Na závěr tématu nám ve školce vyrostlo město Hodinkov – město, které je zvláštní tím, že na každém domě v tomto městě jsou velké hodiny. Děti si určily, k čemu která budova ve městě slouží, která budova je nejnižší/nejvyšší, která je nejblíže parku a podobně. Nakonec děti město Hodinkov malovaly anilinovými barvami.

Vrcholem tématu bylo hodinářství – hodinky, budíky a hodiny donesené z domu jsme umístili do improvizovaného obchůdku, kde si děti mohly vyzkoušet námětovou hru na prodavače a zákazníka. Pomocí této hry se děti rozvíjely v oblasti řeči – hodinky zákazník prodavači popsal slovně, ale také v oblasti společenského chování.

Lenka

 

Vánoční čas u Soviček:

Krásné období čekání na Vánoce jsme si zkrátili činnostmi začleněnými do adventního kalendáře. Na každý den bylo pro děti připraveno krátké povídání o vánočních tradicích a zvycích a také úkol, za jehož splnění jsme si přidali ozdobičku na papírový vánoční stromeček. S dětmi jsme vyráběli vánoční dekorace a přáníčka, zpívali koledy, zdobili stromeček a společně si tak vytvořili atmosféru Vánoc ve třídě Soviček.
Na úvod do tématu jsme si pro děti připravily tajemnou cestu po barevných cestičkách z peříček, kdy na konci čekali andílci v různém provedení. Děti pak na konci měly slovně popsat, jakého andílka našly, vymyslet mu jméno a tajemnou moc. Děti vydržely uchovat tajemství, než se všechny vystřídaly.
Mezi aktivity, které děti zaujaly, patřil 3D portrét čerta, věštění ze 7mi hrnků, rytmizace pranostik a úkoly z adventního kalendáře, které se prolínaly celým adventním obdobím.

Na začátku ledna jsme se pak za Vánocemi ještě ohlédli při povídání příběhu o Třech králích. Celé téma jsme uzavřeli silvestrovskou oslavou v MŠ – děti si samy připravily chutné a zdravé pomazánky a společně jsme si připili ovocným džusem na šťastný nový rok.

Lenka

Listopad u Soviček:

V návaznosti na přechozí téma a povídání o přírodě jsme se přesunuli do lesa. S dětmi jsme si povídali o živé i neživé přírodě, o lese, o živočiších a rostlinách v lese. Na vycházkách do okolí jsme s dětmi sbírali přírodniny a všímaly si změn v našem okolí. Děti společně vytvořily velkoformátovou lesní ZOO, pomocí které jsme procvičovali a upevňovali práci s obrázkem – všímání si detailů, rozvoj předmatematických a předčtenářských představ, orientace v prostoru atd. Výtvarnému ztvárnění předcházela stavba lesní ZOO ze stavebnic, které máme ve třídě k dispozici. Prostřednictvím stavby ohrádek se zvířaty jsme si procvičili a zopakovali geometrické tvary i zvířecí rodiny. Dděti si velice dobře zapamatovaly podrobnosti o lesních zvířatech. Ve volných chvílích z vlastní iniciativy staví les se stromy, případně ohrádky pro zvířata.

Lenka

Říjen u Soviček

Měsícem říjnem nás provázelo téma stromy. Jak jinak, když na 20. 10. letos připadl mezinárodní Den stromů! Ten jsme původně plánovali oslavit odpolední akcí pro rodiče s dětmi spojenou s výstavou z přírodnin a zábavným odpoledním programem. Protože však byl opět vyhlášen stav nouze, odpolední akce byla zrušena. Děti ale o zábavu nepřišly! Vše se přesunulo na dopoledne. Všechny děti z celé školy společně zasadily strom, zazpívaly písničku našim lípám Zitě a Karlovi, které se majestátně tyčí před budovou školky, a pak se pustily do soutěží a úkolů, které pro ně paní učitelky připravily. Házelo se šiškami, skládaly tvary a vzory z přírodnin, nosily se kaštany na lžičkách a hlavně, hlavně jsme si společně užili krásné dopoledne.
Protože počasí bylo stále pěkné, vydali jsme se na vycházky mimo areál školky, kdy jsme pozorovali změny v přírodě s přicházejícím podzimem na nám známých místech. Také jsme se s dětmi začali seznamovat s Hejného matematikou. Děti se zábavnou formou rozvíjejí v matematicko-logickém myšlení a učí se samostatně přemýšlet a řešit různé situace.  Dětem se aktivity spojené s Hejného matematikou velice líbí.
V následujícím období se budeme dále věnovat poznávání přírody. Budeme poznávat krásy podzimu a život zvířat v lese.

Lenka

Září u Soviček

Začátkem září začalo být ve školce opět živo. Taky se nám pěkně stýskalo. Třída Soviček se začala plnit budoucími školáky. Sovičky s radostí mezi sebe přijaly nové kamarády. Všechny děti se nejvíce těšily na hračky a už se nemohly dočkat, až prozkoumají všechny poličky, skříně a krabičky.
Děti si také vytvořily třídní pravidla. Počasí nám stále přálo, a tak jsme toho využili a pořádali jsme výlety do Prokopského údolí, kde jsme s baterkami prozkoumali jeskyni. Jiný den vylezli na Dívčí hrady a pozorovali okolí, stavěli domečky pro skřítky. Září se nám opravdu vydařilo.

Gábina