Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Videoprezentace naší školky ZDE

 

Mateřská škola Hlubočepy je komunitní mateřskou školou rodinného typu. Nachází se v klidné části Prahy 5 téměř venkovského rázu. Bezprostřední blízkost přírody (CHKO Prokopské úrolí) se prolíná školním vzdělávacím programem Zelené údolí a určuje celkové zaměření školy na environmentální výchovu. Paní učitelky s dětmi často podnikají výlety a vycházky do blízkého okolí – Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady apod.

Jedinečnou atmosféru vytvářejí prostory krásné historické budovy s dlouholetou historií. Budova byla postavena v roce 1895 původně pro účely obecné školy. Roku 1955 byla v budově současné mateřské školy zřízena základní škola. Od roku 1969 byla škola opět v rekonstrukci a roku 1971 adaptována na školu mateřskou. V současné době má mateřská škola tři věkově homogenní třídy s celkovou kapacitou 84 dětí. K mateřské škole těsně přiléhá školní zahrada vybavená herními prvky a pískovišti pro sportovní vyžití dětí. Před budovou byly již v roce 1895 vysazeny dvě lípy, které zde rostou dodnes. Stalo se tak na počest královny a císařovny Zity a jejího syna Karla Ludvíka. Lípy proto nesou jejich jména: Zita a Karel. Každoročně u příležitosti mezinárodního Dne stromů se u těchto lip sejdou všechny třídy naší mateřské školy a společně jim zazpívají písničku a oslaví tak jejich krásu a výjimečnost.

V mateřské škole je stabilní tým zaměstnanců, kteří poskytují dětem příležitost k rozvoji jejich dovedností a znalostí. Při vzdělávání dětí je kladen důraz na učení hrou a prožitkem, kdy mají děti možnost vyzkoušet si pestrou nabídku činností. Děti jsou vedeny k povědomí o živé a neživé přírodě, o vlivu lidské činnosti na životní prostředí a také k uvědomění si vlastní zodpovědnosti vůči ostatním. Vhodným způsobem a v rozumné míře jsou při vzdělávání dětí využívány také IT pomůcky, například interaktivní tabule nebo Bee-boti. Tyto pomůcky pomáhají dětem například s rozvojem předmatematických představ, prostorové orientace, logického myšlení nebo předčtenářských dovedností.

Vnitřní prostory mateřské školy si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých tříd pod záložkou Naše třídy v hlavním menu.

 

 

 

 

Ředitel školy: Lenka Bohuslavová, DiS., tel. 731 863 163

www.mshlubocepy.cz

email: reditelka@mshlubocepy.cz

Vedoucí ŠJ: Lenka Blažková, tel. 737485028
Kuchyň: 603 999 834