Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Videoprezentace naší školky ZDE

 

Mateřská škola Hlubočepská je školkou rodinného typu. Nachází se v klidné části Prahy 5 téměř venkovského rázu.

Jedinečnou atmosféru vytvářejí prostory krásné historické budovy s dlouholetou historií, která byla byla postavena v roce 1895 původně pro účely obecné školy. Roku 1955 byla v budově současné mateřské školy zřízena základní škola. Od roku 1969 byla škola opět v rekonstrukci a roku 1971 adaptována na školu mateřskou. V mateřské škole jsou vzdělávány děti ve třech věkově homogenních třídách s celkovou kapacitou 84 dětí. Třídy jsou dostatečně prostorné, světlé a kvalitně vybavené pro práci s dětmi, pohybové chvilky a hry i pro volnou hru dětí. K budově školy náleží účelně vybavená školní zahrada s herními prvky a pískovišti pro vyžití dětí. Škola disponuje vlastní školní jídelnou.

Před budovou byly již v roce 1895 vysazeny dvě lípy, které zde rostou dodnes. Stalo se tak na počest královny a císařovny Zity a jejího syna Karla Ludvíka. Lípy proto nesou jejich jména: Zita a Karel. Každoročně u příležitosti mezinárodního Dne stromů se u těchto lip sejdou všechny třídy naší mateřské školy a společně jim zazpívají písničku a oslaví tak jejich krásu a výjimečnost.

Při vzdělávání dětí je kladen důraz na vstřícný a laskavý přístup k dětem a na prožitkové učení hrou, kdy mají děti možnost vyzkoušet si pestrou nabídku činností. Děti jsou vedeny k povědomí o živé a neživé přírodě, o vlivu lidské činnosti na životní prostředí a také k uvědomění si vlastní zodpovědnosti vůči ostatním. Vhodným způsobem a v rozumné míře jsou při vzdělávání dětí využívány také IT pomůcky, například interaktivní tabule nebo Bee-boti. Tyto pomůcky pomáhají dětem s rozvojem předmatematických představ, prostorové orientace, logického myšlení nebo předčtenářských dovedností. Vzdělávání dětí je ovlivněno také bezprostřední blízkostí přírody (CHKO Prokopské údolí), kam se děti často pod vedením paních učitelek vydávají na dopolední vycházky.

V rámci budování komunitních vztahů s rodinami dětí probíhají odpolední akce pro rodiče s dětmi. Škola také disponuje školní knihovnou, která umožňuje zapůjčení knih dětem domů. Pravidelně jsou zváni ke čtení dětem do MŠ rodiče a prarodiče dětí.

Kroužky, která mateřská škola nabízí, jsou vedeny učitelkami, čímž je zaručena vysoká kvalita. Škola nabízí například kroužek keramiky, environmentální kroužek, pohybový kroužek – dle aktuálních možností a zájmu dětí.

Vnitřní prostory mateřské školy si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých tříd pod záložkou Naše třídy v hlavním menu.

 

 

 

 

Ředitel školy: Bc. Lenka Bohuslavová, DiS., tel. 731 863 163

www.mshlubocepy.cz

email: reditelka@mshlubocepy.cz

Vedoucí ŠJ: Lenka Blažková, tel. 737485028
Kuchyň: 603 999 834