Veverky

V této třídě (4-5 leté děti) se na Vás těší:

Petra Hejlová, učitelka
Alena Valachová, zástupkyně ředitelky