Vážení rodiče,

v letošním školním roce je opět možné žádat o příspěvek na obědy v naší MŠ. Žádost je třeba odevzdat do 30.9. 2020. Veškeré informace naleznete v dokumentech níže.

Pravidla Obědy do škol 2019

Žádost o příspěvek 2021

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů