Konec června jsme oslavili s dětmi z naší školky a jejich rodiči na zahradní slavnosti. Děti z každé třídy si pod vedením paních učitelek připravily krátké vystoupení pro rodiče, které se všem moc vydařilo. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo a povídalo. O program se postaralo duo Gábina a Katka.

Po zahradní slavnosti následovalo slavnostní rozloučení předškoláků. Piráti poklekli a byli pasováni na školáky, dostali knihu, šerpu, pamětní list a záložku do knížky.

Děkujeme všem za účast a zejména rodičům za vstřícnost a pochopení k organizačním změnám souvisejícím s počasím. Nakonec se vše vydařilo.

 

Těšíme se na viděnou v září!

 

Tým MŠ Hlubočepy