Informace k programu Obědy do škol. pozor! Žádost je nutné podat do konce září.

Obědy do škol metodika – Platná pravidla od 1.9.2019 (003) (1)

Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů (1)

Zadost-o-prispevek-na 2024-edit (1) (003)