Prosíme rodiče, aby se v prostorách MŠ pohybovali se zakrytými ústy a nosem a omezili pobyt v budově na nezbytně nutnou dobu. Roušku s sebou noste i při vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách, kdy jsou děti na zahradě, pro případ potřeby vstupu do budovy školy.

Děkujeme.