Rada městské části Praha 5 dne 23. 1. 2023 schválila pravidla pro provoz MŠ v době hlavních prázdnin v letošním školním roce v následujícím znění:

Pravidla pro provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v době hlavních prázdnin ve šk. roce 2022/2023

 1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové

    MŠ, a to nejpozději do pátku 10. února 2023. Přihlášky budou ke stažení na webových

stránkách jednotlivých MŠ.

 1. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří dvoutýdenních bloků, a to: 10.07. –

21.7., 24.07. – 04.08., 07.08. – 18.08.2023.

 1. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné MŠ v lokalitách

MČ Praha 5 Barrandov (Barrandov, Hlubočepy), Smíchov (Smíchov, Radlice, Jinonice,

Motol, Košíře).

 1. Kmenové MŠ předají OŠK ÚMČ Praha 5 sumarizovaný počet zájemců o letní provoz

    po jednotlivých blocích, a to nejpozději do 24. února 2023.

 1. V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé MŠ po projednání se

    zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 10. března 2023.

 1. Prostřednictvím kmenové MŠ budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým

provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.

 1. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je MŠ mající prázdninový

    provoz obdržela na účet nejpozději ve čtvrtek 6. dubna 2023 včetně a musí být

    jednoznačně identifikovatelné.

 1. V případě neuhrazení v termínu nebude MŠ mající prázdninový provoz s dítětem na

prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a MŠ také

nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě uhrazení neidentifikovatelné

platby bude platba vrácena a MŠ nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.

 1. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol s ohledem na počet došlých

plateb v termínu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

 • Dítě je zapsané v mateřské škole zřizované MČ Praha 5
 • Děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity MŠ, mající prázdninový provoz.

 

Přihláška k letnímu provozu ZDE, odevzdání v souladu s pravidly nejpozději 10. 2. 2023 v listinné formě v mateřské škole, do které dítě dochází. 

Pravidla pro provoz MŠ – letní provoz

Usnesení – Pravidla MŠ letní provoz