Vážení rodiče,
od pondělka se MŠ otevírá pro předškoláky a děti rodičů pracujících v IZS a souvisejících profesích.
V MŠ proběhly přípravy na znovuotevření. V dokumentu níže se dočtete podrobnosti o organizaci příchodů a odchodů dětí.
Testování budou provádět rodiče pod dohledem zaměstnance MŠ dohlížejícím na správnost provedení testu (dle pokynů, které škola obdržela). Naše MŠ obdržela Lepu testy, které jsou určeny pro odběr z nosu při zasunutí  2cm testovací tyčinky do každé nosní dírky. Doporučujeme připravit děti na tento způsob testování. Popis průběhu samoodběru viz dokument níže, v dokumentu s bližšími informacemi je pak odkaz na video k testování.
Závěrem bych ráda uvedla, že naší odpovědností je zajistit provoz organizace, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. V případě dotazů využijte informační linky příslušných orgánů – MŠMT, MZČR – kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.
Vězte, že zajištění provozu MŠ v daných podmínkách včetně testování na půdě MŠ je organizačně i personálně velmi náročné. Chápeme, že situace není lehká ani pro vás a vaše děti, ale chceme-li se do MŠ vrátit alespoň s předškoláky, je třeba respektovat podmínky.
Velice nám při nové organizaci pomůže vaše vstřícnost, spolupráce a dochvilnost při vodění a vyzvedávání dětí. Uvítáme, pokud děti budou docházet do MŠ v první den vždy v pondělí nebo ve čtvrtek a budeme tak moci testovat pouze v těchto dnech.
Všem nám držím palce do následujících dní a věřím, že společnými silami to zvládneme.
Lenka Bohuslavová, ředitelka školy

Lepu test popis

Provoz MŠ Hlubočepy duben 2021