Vážení rodiče,

Oznamujeme vám, že 2.9. od 16:30 se konají třídní schůzky.  Po úvodní společné schůzce (za hezkého počasí na zahradě MŠ) proběhnou schůzky ve třídách.

Kdo jste neobdržel informační email, oznamte tuto skutečnost ředitelce školy (reditelka@mshlubocepy.cz).