přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Hlubočepy
MŠ Hlubočepy
S laskavým svolením autorky Zuzany Rauchové, učitelky v MŠ a lektorky Hejného metody pro předškolní vzdělávání sdílím text, který naprosto přesně vystihuje situaci v širokém kontextu.
Lenka Bohuslavová, ředitelka školy
Ten správný čas je právě teď!
Rozmohl se nám ve školce takový nešvar. Děti velice často používají k oblékání svoje rodiče. A nejen k oblékání. Někdy také k obouvání, nebo dokonce k odpovídání. Není to jejich chyba, ale děje se to. Proč?
Někteří možná potřebují více rodičovské důvěry, že to dokážou.
Někteří potřebují více rodičovské trpělivosti, když se jim něco nedaří hned na poprvé a ovládnou je negativní emoce – vztek, lítost.
Někteří potřebují více času, než kolik jim pro takový úkon vyhradil dospělý.
A někteří potřebují více rodičovské podpory při budování vlastní samostatnosti.
Co se s tím dá dělat?
Uvědomit si, že ten správný čas na učení je právě teď. Nástup do mateřské školy je druhý velký krok k osamostatňování, které probíhá až do dospělosti. Děti se nám od narození vlastně každý den odpoutávají, osamostatňují a vzdalují, aby se jednou staly samy dospělými lidmi. Vést je na této cestě je úlohou rodičů a úlohou mateřské školy je tuto rodičovskou snahu podporovat.
Co je tedy momentálně naším hlavním společným cílem?
• Aby se děti uměly samostatně převléknout
• Aby dokázaly svlečené oblečení převrátit a složit
• Aby si ukládaly svoje oblečení na místo, kam patří
• Aby si samy obouvaly a zouvaly boty i bačkory
• Aby ukládaly boty a bačkory na místo, kam patří
• Aby se děti dokázaly odpoutat od rodičů a ve školce se cítily bezpečně
• Aby se orientovaly ve třídě
• Aby uměly používat toaletu, uměly po sobě spláchnout a umýt si ruce
• Aby se uměly vysmrkat a věděly, že kapesník patří do koše a ruce je pak třeba umýt
• Aby uměly adekvátně požádat o pomoc, pokud ji potřebují (děkuji, prosím)
Každý společný okamžik má rodič příležitost věnovat svému dítěti v získávání těchto kompetencí individuální péči. Je zbytečné čekat až bude mít: více času, více klidu, víc sil, víc trpělivosti, nebo až se to bude více hodit. Neschopnost sebeobsluhy dítě stresuje a znesnadňuje jeho adaptaci. Čas začít je právě teď!
A navíc: Co dítě umí, s tím už mu nepomáháme.
Dítě vnímá situaci egocentricky (vždy z vlastního úhlu pohledu), proto mu takové dospělácké jednání říká: „Neumíš to dost rychle, neumíš to dost dobře. Nebo ještě hůře – na tohle ještě nestačíš, jsi pomalé.“ I když to vlastně není pravda…

Konec června jsme oslavili s dětmi z naší školky a jejich rodiči na zahradní slavnosti. Děti z každé třídy si pod vedením paních učitelek připravily krátké vystoupení pro rodiče, které se všem moc vydařilo. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo a povídalo. O program se postaralo duo Gábina a Katka.

Po zahradní slavnosti následovalo slavnostní rozloučení předškoláků. Piráti poklekli a byli pasováni na školáky, dostali knihu, šerpu, pamětní list a záložku do knížky.

Děkujeme všem za účast a zejména rodičům za vstřícnost a pochopení k organizačním změnám souvisejícím s počasím. Nakonec se vše vydařilo.

 

Těšíme se na viděnou v září!

 

Tým MŠ Hlubočepy

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o možnosti využít finanční příspěvek na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, rukodělnou a obdobně zaměřenou aktivitu. Podmínkou je trvání akce (tábora) v délce minimálně 4 po sobě následujících dní v průběhu letních prázdnin, věk dítěte do 18 let a trvalé bydliště na území městské části Praha 5.

Bližší informace na stránkách MČ Praha 5 nebo na stránkách www.aktivnimesto.cz.

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 10:00 bude pro děti z naší MŠ připraven dětský den v indiánském duchu.

Bližší informace ZDE.

Právě vyšlo nové číslo časopisu Páťák. Najdete jej na následujícím odkaze: http://www.zpravodajpatak.cz/

Provoz školky od pondělka 3. 5. 2021 bude opět v běžném režimu, tedy bez omezení počtu dětí ve třídách, bez roušek a testování u dětí.

Otevíráme v běžné provozní době 6:30 – 17:00.

Nadále žádáme o dodržování rozestupů, dezinfekci rukou při vstupu do budovy a vstupu pouze 1 doprovázející osoby (výjimkou jsou malé děti).

Těšíme se na všechny!

Lenka Bohuslavová,
ředitelka MŠ

 

Bližší informací k provozu škol od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,
od pondělka se MŠ otevírá pro předškoláky a děti rodičů pracujících v IZS a souvisejících profesích.
V MŠ proběhly přípravy na znovuotevření. V dokumentu níže se dočtete podrobnosti o organizaci příchodů a odchodů dětí.
Testování budou provádět rodiče pod dohledem zaměstnance MŠ dohlížejícím na správnost provedení testu (dle pokynů, které škola obdržela). Naše MŠ obdržela Lepu testy, které jsou určeny pro odběr z nosu při zasunutí  2cm testovací tyčinky do každé nosní dírky. Doporučujeme připravit děti na tento způsob testování. Popis průběhu samoodběru viz dokument níže, v dokumentu s bližšími informacemi je pak odkaz na video k testování.
Závěrem bych ráda uvedla, že naší odpovědností je zajistit provoz organizace, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. V případě dotazů využijte informační linky příslušných orgánů – MŠMT, MZČR – kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.
Vězte, že zajištění provozu MŠ v daných podmínkách včetně testování na půdě MŠ je organizačně i personálně velmi náročné. Chápeme, že situace není lehká ani pro vás a vaše děti, ale chceme-li se do MŠ vrátit alespoň s předškoláky, je třeba respektovat podmínky.
Velice nám při nové organizaci pomůže vaše vstřícnost, spolupráce a dochvilnost při vodění a vyzvedávání dětí. Uvítáme, pokud děti budou docházet do MŠ v první den vždy v pondělí nebo ve čtvrtek a budeme tak moci testovat pouze v těchto dnech.
Všem nám držím palce do následujících dní a věřím, že společnými silami to zvládneme.
Lenka Bohuslavová, ředitelka školy

Lepu test popis

Provoz MŠ Hlubočepy duben 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
– vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
– dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Milí rodiče,

uvažujete o přihlášení vašeho dítěte do MŠ Hlubočepy? Těšili jste se na den otevřených dveří? Chtěli byste se na něco zeptat?
I přes nepříznivou situaci, kvůli které není možné uskutečnit obvyklý den otevřených dveří, vám nabízíme možnost setkání.

Připravujeme pro vás online setkání s krátkou prezentaci naší mateřské školy. Po prezentaci budete mít prostor pro dotazy, na které vám bude odpovídat ředitelka školy Lenka Bohuslavová a zástupkyně ředitelky Alena Valachová.

Termín setkání: 8. 4. 2021 v 10:00 a druhá možnost ve 14:00.

Bližší informace k prostředí, ve kterém se setkáme, budou zveřejněny v tomto příspěvku.

Těšíme se na vás.

Lenka Bohuslavová a Alena Valachová

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2020/2021 naše MŠ nebude zajišťovat letní provoz. Seznam mateřských škol, do kterých je možné vaše dítě přihlásit, naleznete i s termíny provozu jednotlivých škol v souborech níže:

Pro Barrandov, Hlubočepy a Zlíchov je zajištěn letní provoz v těchto mateřských školách:

12.7. – 23. 7. 2021 Mateřská škola, Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace – přihláška ke stažení zde

26.7. – 6. 8. 2021 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 + odloučené pracoviště MŠ Renoirova 648, Praha 5 – Barrandov, příspěvková organizace – přihláška ke stažení zde

9.8. – 20. 8. 2021 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 + odloučené pracoviště MŠ Renoirova 648, Praha 5 – Barrandov, příspěvková organizace – přihláška ke stažení zde

MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 1. – 9. 7. 2021 a dále 23. 8. – 31. 8. 2021  s výjimkou výše uvedených v daných termínech.

Bližší informace o zápisu k letnímu provozu včetně termínů najdete na stránkách příslušných MŠ. Následně své dítě musíte přihlásit v daném termínu do konkrétní školky. K zápisu je vždy nutné přijít s vyplněnou Závaznou přihláškou, Zmocněním a Výslovným informovaným souhlasem. K podání přihlášky budete potřebovat také kopii kopii Evidenčního listu dítěte, kterou vám na požádání vydáme. O vydání kopie Evidenčního listu žádejte s předstihem, nenechávejte na poslední chvíli.

MŠ Letní provoz 2021

Usnesení RMČ – prázdninový provoz 2021

 

!!!POZOR!!!

Na základě usnesení vlády ze dne 18. 3. 2021 byla prodloužena platnost opatření souvisejících s uzavřením škol. 

Proto naše mateřská škola zůstává nadále uzavřena, aktuálně do 28. 3. 2021. 

 

Vážení rodiče,

na základě vládního opatření ze dne 26. 2. 2021 bude naše mateřská škola od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 UZAVŘENA (více ZDE).

Věříme, že se situace brzy zlepší natolik, aby mohla být školka opět otevřena a mohli jsme se s dětmi ve školce opět potkávat. Všem držíme palce, ať jste zdraví!
Pro děti v povinném předškolním vzdělávání je připravena složka s materiály na tento týden, pro ostatní děti je připravena nabídka činností. Informace o předání rodiče obdrželi e-mailem. Pokud se k vám informace nedostaly, kontaktujte prosím své třídní učitelky, nejlépe prostřednictvím Lyfle.

V nejbližších dnech vás budeme informovat o termínech, kdy si můžete přijít vyzvednout z MŠ náhradní oblečení svých dětí.

Platba za školné bude za březen snížena podobně, jako tomu bylo na jaře. Nyní však nevíme, jak dlouho bude školka zavřená. Proto prosíme o zaslání celé částky za školné na březen, případný přeplatek bude po znovuotevření mateřské školy vyúčtován.

Informace o ošetřovném ZDE.

Prosím sledujte naše webové stránky, kde budeme v případě změn aktualizovat informace.

Děkujeme za pochopení,

Lenka Bohuslavová
ředitelka MŠ

Milí rodiče,

do Štědrého dne už zbývá jen pár dní, a tak je na čase popřát vám všem krásné Vánoce plné pohody a světýlek v dětských očích, klidné prožití svátků v kruhu nejbližších a do nového roku všem hlavně hodně štěstí. Když bude štěstí, bude i láska, zdraví a spokojenost.

Také bych vám všem ráda poděkovala za vstřícnost a spolupráci, kterou jsme v letošním roce navázali, a věřím, že další rok bude pokračovat v podobném duchu.

Za tým zaměstnanců MŠ Hlubočepy

Lenka Bohuslavová,
ředitelka školy

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude ve dnech 28. 12. – 31. 12. 2020 přerušen. Posledním dnem provozu v tomto kalendářním roce bude středa 23. 12., po Vánocích se opět školka otevře v pondělí 4. 1. 2021.

Lenka Bohuslavová, DiS.
ředitelka školy

Milí rodiče,

v pátek 18. 9. 2020 byl rodičům, kteří dosud do aplikace LYFLE neměli přístup, zvací email. Nyní by již měli mít přístup rodiče všech dětí.

Prosíme ty z vás, kterým e-mail dosud nedorazil a přístup nemají, aby nás kontaktovali. Nejdříve si prosím zkontrolujte složku nevyžádané pošty.

Děkujeme za spolupráci,

Lenka Bohuslavová
ředitelka školy

Prosíme rodiče, aby se v prostorách MŠ pohybovali se zakrytými ústy a nosem a omezili pobyt v budově na nezbytně nutnou dobu. Roušku s sebou noste i při vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách, kdy jsou děti na zahradě, pro případ potřeby vstupu do budovy školy.

Děkujeme.

Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 – informace
Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020

Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Děti ani rodiče nemusí mít roušky, není potřeba Čestné prohlášení.

Před vstupem do budovy žádáme rodiče, aby si vydezinfikovali ruce přiloženou dezinfekcí.

Do školky nebude vpuštěn dospělý ani dítě s příznaky infektu horních cest dýchacích.

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit.

V případě, že se u dítěte projeví tyto příznaky během dne v MŠ, bude umístěno do izolace s přítomností dospělého a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl v MŠ. Poté je rodič povinen navštívit dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař dítěti dovolí návrat do MŠ, bude škola vyžadovat písemné potvrzení.

Prosíme rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Prosíme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do tříd a v šatnách dodržovali rozestupy.

Rodiče nových dětí, po dohodě s učitelkou, přizpůsobí délku svého pobytu konkrétní situaci dítěte.

MŠMT zdržování pobytu ve škole nedoporučuje, proto žádáme rodiče, aby přihlédli k délce pobytu v MŠ na dobu nezbytně nutnou.

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny zaměstnanců školy.

Prosíme rodiče, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

ráda bych se vám touto cestou představila jako nová ředitelka MŠ Hlubočepy a popřála vám i dětem šťastné vykročení do nového školního roku. Věříme, že i přes komplikace v podobě preventivních opatření z důvodu šíření onemocnění Covid 19 bude nový školní rok plný radosti, smíchu a milých setkání ve školce.

Společně s učitelkami a provozními zaměstnanci mateřské školy chystáme vše potřebné na nový školní rok. Těšíme se na viděnou 1. 9. – provozní doba školky bude v obvyklé době od 6:30 do 17:00. Vstup rodičů do budovy podle aktuálních informací shora není zakázán. U vstupu, prosíme, použijte dezinfekci rukou pro sebe, děti si budou dezinfikovat ruce při vstupu do třídy pod dohledem učitelek.

Vzhledem ke změně semaforu pro Prahu na oranžovou doporučujeme mít s sebou při přivádění a vyzvedávání dětí roušku pro případ, že bude nutné, aby ji rodiče v prostorách MŠ měli nasazenou.

Nezapomeňte prosím dát dětem také jednu čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku označeném jménem dítěte do šatny pro případ, že by se u někoho objevily příznaky respiračního onemocnění. Roušku zde ponechte do odvolání.

Třídní schůzky jsou naplánovány na pondělí 7. 9. od 17:00, prosíme o účast bez dětí. Prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce dítěte z důvodu prevence šíření infekčních onemocnění. Vezměte si s sebou roušku.

V příloze zasílám aktualizované informace ohledně prevence onemocnění Covid 19, prosím o jejich přečtení.

S pozdravem

Lenka Bohuslavová, ředitelka MŠ Hlubočepy